0906.058.515 / 0936.833.122/ 0916.194.066 / 0982.1314.86/0946.676.085
congtyhovuong@gmail.com
Trang chủ » Thông tin liên hệ

Thông tin liên hệ

  • Trụ sở giao dịch chính:
    Địa chỉ: SỐ 3 THANH ĐÀM-THANH TRÌ-HOÀNG MAI-HÀ NỘI
    Điện thoại: 0912 219 033/ 0936.833.122
    Fax: 0438.729.715
    Email: congtyhovuong@gmail.com


  • Liên hệ với chúng tôi