Hotline: 0912 219 033
Email: congtyhovuong@gmail.com
0

Sản phẩm

Búp 18w

Giá cũ: 84,000 Vnđ
Giá bán: 42,000 Vnđ
Tình trạng: Còn hàng

Búp 15w

Giá cũ: 76,000 Vnđ
Giá bán: 38,000 Vnđ
Tình trạng: Còn hàng

Búp nhôm 9w

Giá cũ: 102,000 Vnđ
Giá bán: 51,000 Vnđ
Tình trạng: Còn hàng

Búp nhôm 7w

Giá cũ: 96,000 Vnđ
Giá bán: 48,000 Vnđ
Tình trạng: Còn hàng

Búp nhôm 5w

Giá cũ: 78,000 Vnđ
Giá bán: 39,000 Vnđ
Tình trạng: Còn hàng

Búp nhôm 3W

Giá cũ: 60,000 Vnđ
Giá bán: 30,000 Vnđ
Tình trạng: Còn hàng

Búp 12W 005

Giá cũ: 110,000 Vnđ
Giá bán: 55,000 Vnđ
Tình trạng: Còn hàng

Búp 9W 005

Giá cũ: 80,000 Vnđ
Giá bán: 40,000 Vnđ
Tình trạng: Còn hàng

Búp 7W 005

Giá cũ: 56,000 Vnđ
Giá bán: 28,000 Vnđ
Tình trạng: Còn hàng

Búp 5W 005

Giá cũ: 50,000 Vnđ
Giá bán: 25,000 Vnđ
Tình trạng: Còn hàng

Búp 3w 005

Giá cũ: 34,000 Vnđ
Giá bán: 17,000 Vnđ
Tình trạng: Còn hàng

Búp lưu điện 7w đắt

Giá cũ: 160,000 Vnđ
Giá bán: 80,000 Vnđ
Tình trạng: Còn hàng
0912 219 033