Hotline: 0912 219 033
Email: congtyhovuong@gmail.com
0

Sản phẩm

Đèm mâm 2003-600

Giá: 3,200,000 Vnđ
GIÁ KM: 3,200,000 Vnđ
Tình trạng: Còn Hàng

Đèn chùm nến 6019/8+4

Giá: 5,600,000 Vnđ
GIÁ KM: 5,600,000 Vnđ
Tình trạng: Còn hàng

Đèn chùm nến 9208/8

Giá: 6,100,000 Vnđ
GIÁ KM: 6,100,000 Vnđ
Tình trạng: Còn hàng

Đèn bức tranh 932(50*50)

Giá: Vnđ
GIÁ KM: 0 Vnđ
Tình trạng: Còn hàng

Đèn bức tranh 950( 40*40)

Giá: Vnđ
GIÁ KM: 0 Vnđ
Tình trạng: Còn hàng

Đèn bức tranh 948(40*40)

Giá: Vnđ
GIÁ KM: 0 Vnđ
Tình trạng: Còn hàng

Đèn tranh cây tùng 9941B

Giá: Vnđ
GIÁ KM: 0 Vnđ
Tình trạng: Còn hàng

Đèn đường mini 50W

Giá: 720,000 Vnđ
GIÁ KM: 720,000 Vnđ
Tình trạng: Còn hàng

Đèn đường mini 30W

Giá: 500,000 Vnđ
GIÁ KM: 500,000 Vnđ
Tình trạng: Còn hàng

Đèn đường mini 20W

Giá: 400,000 Vnđ
GIÁ KM: 400,000 Vnđ
Tình trạng: Còn hàng

Nguồn 12V50A

Giá: 900,000 Vnđ
GIÁ KM: 900,000 Vnđ
Tình trạng: Còn hàng
0912 219 033